Strona główna > Oferta > Poświadczenie UDT 

Poświadczenie UDT

„Każde urządzenie techniczne jest projektowane i wytwarzane tak, aby zminimalizować zagrożenia związane z jego eksploatacją do poziomu akceptowalnego ryzyka. W UE regulują to przepisy wdrażające dyrektywy wspólnoty. Jednak w fazie eksploatacji, kiedy urządzenie znajduje się w rękach konkretnych ludzi, kiedy wymaga bieżącej konserwacji, a jego poszczególne elementy podlegają zużyciu, mogą powstawać zagrożenia.” – UDT GOV

Aby zapewnić Państwu najwyższe standardy, nastawy zaworów bezpieczeństwa przeprowadzamy z poświadczeniem Urzędu Dozoru Technicznego.